Kỹ thuật in

VIDEO: Phỏng vấn Karen Hueston, VP, The Aylmer Express

Karen Hueston là phó chủ tịch của The Aylmer Express. A 40 – một cựu chiến binh nhiều năm trong ngành in ấn, Karen đã nói chuyện với PrintAction biên tập viên Nithya Caleb về những trải nghiệm của cô ấy khi là phụ nữ trong ngành công nghiệp do nam giới thống trị cũng như lý do quản lý của Aylmer có nhiều phụ nữ hơn nam giới.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button