Kỹ thuật in

Khám phá các khoản tiết kiệm ẩn trong phòng họp báo của bạn

Chất thải không phải là một lựa chọn cho những nhà in muốn sinh lời. Hầu hết các máy in đều biết rằng các tấm không xử lý có thể loại bỏ lãng phí trong quá trình chế bản và gần như 5, 000 các máy in trên toàn thế giới đã chuyển sang KODAK SONORA Process Free Plates để cắt giảm nước, hóa học, năng lượng và thời gian. Tuy nhiên, bạn có thể tiết kiệm thậm chí lớn hơn trong phòng ép bằng cách chuyển sang SONORA và loại bỏ khả năng thay đổi và làm lại tấm của quá trình xử lý tấm. Tải xuống sách trắng của SONORA để tìm hiểu thêm .

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button