Kỹ thuật in

INX kiếm được giấy chứng nhận sức khỏe quan trọng

INX International Ink nhận được Giấy chứng nhận sức khỏe vật liệu cấp độ Vàng từ Viện đổi mới sản phẩm nôi đến nôi (C2CPII), phối hợp với Cơ quan khuyến khích bảo vệ môi trường. Được thiết kế để sử dụng trên các lon nước giải khát, hệ thống mực kim loại 2 mảnh AP EcoCan đạt được trạng thái này sau khi mực in dòng AP tiêu chuẩn INX đã đạt được chứng nhận cấp độ đồng.

Thành tích này có ý nghĩa quan trọng vì C2CPII là cơ quan chứng nhận thiết kế, triển khai và quản lý các hệ thống và quy trình phục vụ như một chương trình Chứng nhận cho các sản phẩm và vật liệu đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng nhất định. Tổ chức giúp các chủ sở hữu thương hiệu với những nỗ lực bền vững của họ bằng cách xác định và xác nhận những vật liệu, sản phẩm và hệ thống bền vững nào là an toàn cho môi trường và sức khỏe con người.

Chứng nhận Material Health Gold được xây dựng nhằm cải thiện cách thức sản xuất, sử dụng và tái sử dụng sản phẩm. Đây là điều cần thiết đối với các chủ sở hữu thương hiệu muốn chứng minh các nỗ lực bền vững của họ, bao gồm cả việc phát triển các giải pháp mực in được sử dụng trên các sản phẩm của họ. Nguyên tắc sức khỏe vật liệu C2C cho biết vật liệu mực in trơ với môi trường và an toàn cho sức khỏe con người. Chứng nhận vàng được trao cho các sản phẩm hoàn toàn không chứa các chất trong danh mục hóa chất cấm.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button