Kỹ thuật in

Đại học Ryerson tìm kiếm một trợ lý giáo sư

Trường Quản lý Truyền thông Đồ họa (GCM) trong Khoa Truyền thông & Thiết kế tại Đại học Ryerson , Toronto, mời nộp đơn cho vị trí giảng viên có thời hạn (LTF) ở cấp bậc trợ lý giáo sư trong các lĩnh vực như quy trình làm việc tiền phương tiện và tự động hóa cho các ứng dụng in và / hoặc đóng gói.

Kiến thức rộng về công nghệ nghệ thuật đồ họa là một tài sản. Việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, 2021, cho nhiệm kỳ một năm, tùy thuộc vào sự phê duyệt ngân sách cuối cùng.

Ứng viên thành công phải có bằng cấp tối thiểu về truyền thông đồ họa (chẳng hạn như M.Sc.) với nền tảng kiến ​​thức vững chắc trong lĩnh vực quản lý truyền thông đồ họa.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy truy cập https://hr.cf.ryerson.ca/ams/faculty/preview.cfm?posting_id= 541270 .

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button